Bringetofta

Forkod
68204
Namn
Bringetofta
Län
Jönköpings
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1939 Bringetofta, Norra Ljunga och Hylletofta, 1940-1961 Bringetofta och Hylletofta, 1962- Norra Sandsjö.
Husförhörslängd
1791-.

Administrativ historik

Namn
Bringetofta
Geo-id
68204000
Tid
0 - 9999