Bro

Forkod
13901
Namn
Bro
Län
Stockholms
-1970 Uppsala län, 1971- Stockholms län.
Pastorat
-1961 Bro och Låssa, 1962- Bro, Låssa, Håtuna och Håbo-Tibble.
Husförhörslängd
1757-.

Administrativ historik

Namn
Bro (ab-län)
Geo-id
13901000
Tid
0 - 9999