Bro

Forkod
148404
Namn
Bro
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1901 Bro, Lysekil, Lyse och Brastad, 1901-05-01-1922 Bro, Lyse och Brastad, 1922-05-01- Bro och Brastad.
Husförhörslängd
1793-.

Administrativ historik

Namn
Bro (o-län)
Geo-id
148404000
Tid
0 - 9999