Algutsboda

Forkod
86203
Namn
Algutsboda
Län
Kalmar
1937-01-01 överfört Grimmansmåla 1:6 till Vissefjärda i Kalmar län, 1947-01-01 överfört delar av Krysseboda och Rasslebygd samt 1954-01-01 delar av dessa jämte del av Grimmansmåla till Emmaboda i Kalm
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1757-.

Administrativ historik

Namn
Algutsboda
Geo-id
86203000
Tid
0 - 9999