Bro

Forkod
178503
Namn
Bro
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1942 By, 1943-1961 Säffie, 1962-1969 Bro, Södra Ny och Huggenäs, 1970- Bro och Ny-Huggenäs.
Husförhörslängd
1751-

Administrativ historik

Namn
Bro (s-län)
Geo-id
178503000
Tid
0 - 9999