Bro

Forkod
98019
Namn
Bro
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan Väskinde.
Husförhörslängd
(1667), 1752-.

Administrativ historik

Namn
Bro (i-län)
Geo-id
98019000
Tid
0 - 9999