Broby

Forkod
166111
Namn
Broby
Län
Skaraborgs
Pastorat
Källby.
Husförhörslängd
1689-.

Administrativ historik

Namn
Broby (r-län)
Geo-id
166111000
Tid
0 - 9999