Broby

Forkod
58400
Namn
Broby
Indelning
omkring 1700 uppgått i Strå.
Län
Östergötlands
Pastorat
medeltiden Strå, sedan Vadstena.