Broddarp

Forkod
156621
Namn
Broddarp
Län
Älvsborgs
-1889 huvuddelen i Älvsborgs län, mindre del i Skaraborgs län, 1890 överfört delen i Skaraborgs län jämte del av Jäla i samma län till Älvsborgs län (och Broddarps församling), 1890- helt i Älvsborgs
Pastorat
-1961 Eriksberg, 1962Skölvene.
Husförhörslängd
1802-.

Administrativ historik

Namn
Broddarp
Geo-id
156621000
Tid
0 - 9999