Algutsrum

Forkod
84014
Namn
Algutsrum
Län
Kalmar
Pastorat
åtminstone tidvis under medeltiden och 1500-talet eget, annars Glömminge.
Husförhörslängd
1767-.

Administrativ historik

Namn
Algutsrum
Geo-id
84014000
Tid
0 - 9999