Bromma

Forkod
128608
Namn
Bromma
Län
Skåne
Pastorat
Sövestad.
Husförhörslängd
1810-.

Administrativ historik

Namn
Bromma (m-län)
Geo-id
128608000
Tid
0 - 9999