Brönnestad

Forkod
118317
Namn
Brönnestad
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Brönnestad och Matteröd, 1962- Norra Mellby.
Husförhörslängd
(1683), 1809-.

Administrativ historik

Namn
Brönnestad
Geo-id
118317000
Tid
0 - 9999