Algutstorp

Forkod
152713
Namn
Algutstorp
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Algutstorp, Kullings- Skövde, Tumberg, Södra Härene, Bråttensby och Landa, 1962-1988 Algutstorp, Kullings-Skövde, Tumberg, Södra Härene och Landa, 1989- Algutstorp, KullingsSkövde, Södra Härene
Husförhörslängd
(1767), 1793-.

Administrativ historik

Namn
Algutstorp
Geo-id
152713000
Tid
0 - 9999