Brunnby

Forkod
128404
Namn
Brunnby
Län
Skåne
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
(1698), 1829-.

Administrativ historik

Namn
Brunnby
Geo-id
128404000
Tid
0 - 9999