Brunneby

Forkod
58306
Namn
Brunneby
Län
Östergötlands
Pastorat
  • 1961 Klockrike, 1962-1974 Kristberg, 1974-06-01 - Brunneby, Kristberg och Klockrike.
Husförhörslängd
1760-.

Administrativ historik

Namn
Brunneby
Geo-id
58306000
Tid
0 - 9999