Brunnhem

Forkod
168635
Namn
Brunnhem
Alias
Brunum
Län
Skaraborgs
Pastorat
till 1400-talet troligen Brunnhem och (Södra) Kyrketorp, sedan Stenstorp.
Husförhörslängd
1746-

Administrativ historik

Namn
Brunnhem
Geo-id
168635000
Tid
0 - 9999