Burs

Forkod
98072
Namn
Burs
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden tidvis eget, annars -1961 Burs och Stånga, 1962- Burs, Stånga, När och Lau.
Husförhörslängd
(1688), 1720-.

Administrativ historik

Namn
Burs
Geo-id
98072000
Tid
0 - 9999