Buttle

Forkod
98042
Namn
Buttle
Län
Gotlands
Pastorat
från 1500-talet Vänge.
Husförhörslängd
1761,

Administrativ historik

Namn
Buttle
Geo-id
98042000
Tid
0 - 9999