By

Forkod
178500
Namn
By
Indelning
1911-05-01 utbrutet Säffie, 1943-01-01 uppgått i Säffie.
Län
Värmlands
Pastorat
-1911 By, Bro, Södra Ny och Huggenäs, 1911-05-01-1942-12-31 By, Bro, Södra Ny, Huggenäs och Säffie.
Husförhörslängd
1751-1942.

Administrativ historik

Namn
By
Geo-id
178501001
Tid
0 - 1942
succ
Säffle 178501000
1943 - 9999