By

Forkod
208471
Namn
By
Indelning
1940-01-01 indelad i två kbfd: By kbfd och Horndals kbfd.
Län
Dalarnas
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1672

Administrativ historik

Namn
By (w-län)
Geo-id
208471000
Tid
0 - 9999