By kbfd

Forkod
208403
Namn
By kbfd
Indelning
1940-01-01 bildat inom By församling.
Län
Dalarnas
Pastorat
By.

Administrativ historik

Namn
By (w-län)
Geo-id
208471000
Tid
0 - 9999