Dalarö skans

Forkod
13600
Namn
Dalarö skans
Indelning
1688 bildad, 1854 uppgått i Dalarö.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1688-1699, 18251840.

Administrativ historik

Namn
Dalarö
Geo-id
13605000
Tid
1650 - 9999
pre
Tyresö 13801001
1636 - 1649