Dalby

Forkod
128116
Namn
Dalby
Län
Skåne
Pastorat
-1530 Dalby, Hällestad och Bonderup, 1530-1645 Dalby och Hällestad, 1645-1925 Hällestad, 1925-05-01-1961 Dalby, Hällestad, Bonderup och Gödelöv, 1962- Dalby, Hällestad och Bonderup.
Husförhörslängd
(1683), 1799- (lucka 1808).
Arkiv
1883 brand.

Administrativ historik

Namn
Dalby (m-län)
Geo-id
128116000
Tid
0 - 9999