Dalby

Forkod
38011
Namn
Dalby
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1923 Västeråker, 1923-05-01-1961 Uppsala-Näs, 1962- Balingsta.
Husförhörslängd
1696-.

Administrativ historik

Namn
Dalby (c-län)
Geo-id
38011000
Tid
0 - 9999