Dalhem

Forkod
98029
Namn
Dalhem
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1921 Dalhem, Ganthem och Halla, 1921-0501 - 1961 Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara, 1962- Dalhem, Ganthem, Hörsne med Bara och Ekeby.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Dalhem (i-län)
Geo-id
98029000
Tid
0 - 9999