Dalköpinge

Forkod
128715
Namn
Dalköpinge
Län
Skåne
Pastorat
-1590-talet Gislöv, 1590-talet-1924 Dalköpinge och Gislöv, 1924-0501-1961 Dalköpinge, Gislöv, Bösarp och Simlinge, 1962- Dalköpinge, Gislöv, Bösarp, Simlinge, Gylle och Kyrkoköpinge.
Husförhörslängd
(1683), 1805-.

Administrativ historik

Namn
Dalköpinge
Geo-id
128715000
Tid
0 - 9999