Dals-Ed

Forkod
150403
Namn
Dals-Ed
Alias
Ed, Västra Ed
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1670 Ed, Töftedal, Nössemark, Håbol, Rölanda och Gesäter, 1670-1961 Dals-Ed, Nössemark, Håbol och Töftedal, 1962- Dals-Ed, Nössemark och Håbol.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Dals-ed
Geo-id
150403000
Tid
0 - 9999