Danmark

Forkod
38005
Namn
Danmark
Län
Uppsala
Pastorat
-1961 eget, 1962- Danmark och Funbo.
Husförhörslängd
1704-

Administrativ historik

Namn
Danmark
Geo-id
38005000
Tid
0 - 9999