Dannemora

Forkod
38214
Namn
Dannemora
Län
Uppsala
Pastorat
-1942 eget, 1943- Film.
Husförhörslängd
1686-.

Administrativ historik

Namn
Dannemora
Geo-id
38214000
Tid
0 - 9999