Dannike

Forkod
158307
Namn
Dannike
Län
Älvsborgs
Pastorat
Länghem.
Husförhörslängd
1812-.

Administrativ historik

Namn
Dannike
Geo-id
158307000
Tid
0 - 9999