Dänningelanda

Forkod
78014
Namn
Dänningelanda
Län
Kronobergs
Pastorat
Vederslöv.
Husförhörslängd
1797-.

Administrativ historik

Namn
Dänningelanda
Geo-id
78014000
Tid
0 - 9999