Älleköpinge

Forkod
118000
Namn
Älleköpinge
Indelning
1618-01-04 uppgått i Åhus.
Län
Kristianstads
Pastorat
Åhus.