Degeberga

Forkod
118029
Namn
Degeberga
Län
Kristianstads
Pastorat
förr eget, omkring 1500-1951 Vittskövle, 1952-1961 Degeberga och Vittskövle, 1962- Degeberga, Vittskövle, Maglehem, Hörröd och Huaröd.
Husförhörslängd
(1697), 1825,

Administrativ historik

Namn
Degeberga
Geo-id
118029000
Tid
0 - 9999