Delsbo

Forkod
218408
Namn
Delsbo
Län
Gävleborgs
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
(1673), 1766- (luckor 1772-1774, 1785-1786 och 18581866).
Arkiv
brandskadat.

Administrativ historik

Namn
Delsbo
Geo-id
218408000
Tid
0 - 9999