Djura

Forkod
202902
Namn
Djura
Indelning
omkring 1640 utbruten ur Leksand som kapellförsamling, 1923-08-09 annexförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
Leksand.
Husförhörslängd
1775-
Arkiv
dispensarkiv, äldre arkivalier kvar hos pastorsämbetet.

Administrativ historik

Namn
Djura
Geo-id
202902000
Tid
1640 - 9999
pre
Leksand 202901001
0 - 1639