Dörby

Forkod
88003
Namn
Dörby
Indelning
1656 överfört ansenlig del till nybildade Kristvalla.
Län
Kalmar
Pastorat
-1570 eget, 1570-1581 Dörby och Kläckeberga, 1581-1607 eget, 1607-1961 Dörby och Kläckeberga, 1962-1976 Dörby, Kläckeberga och Hossmo, 1977- Dörby och Hossmo.
Husförhörslängd
1768

Administrativ historik

Namn
Dörby
Geo-id
88003000
Tid
0 - 9999