Dragsmark

Forkod
148506
Namn
Dragsmark
Indelning
tidigt utbruten ur Bokenäs.
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1961 Bokenäs, 1962- Skaftö.
Husförhörslängd
1766-.

Administrativ historik

Namn
Dragsmark
Geo-id
148506000
Tid
0 - 9999