Drängsered

Forkod
131503
Namn
Drängsered
Alias
Sofia Magdalena
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Drängsered och Krogsered, 1962- Torup.
Husförhörslängd
1755

Administrativ historik

Namn
Drängsered
Geo-id
131503000
Tid
0 - 9999