Eda

Forkod
173001
Namn
Eda
Indelning
1929-01-01 indelad i två kbfd: Eda norra kbfd och Eda södra kbfd, 1966-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1879 Köla, 1879- (beslut 1873-11-28) eget.
Husförhörslängd
1696-.

Administrativ historik

Namn
Eda
Geo-id
173001000
Tid
0 - 9999