Edåsa

Forkod
168311
Namn
Edåsa
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Varola, 1962- Värsås.
Husförhörslängd
1782-

Administrativ historik

Namn
Edåsa
Geo-id
168311000
Tid
0 - 9999