Edefors

Forkod
258203
Namn
Edefors
Indelning
1884-03-21 utbruten ur Överluleå.
Län
Norrbottens
Pastorat
1884-1890 Överluleå, 1890(beslut 1881-04-13) eget.
Husförhörslängd
1890-.
Arkiv
1918-05-04 delar förstörda vid brand.

Administrativ historik

Namn
Edefors
Geo-id
258203000
Tid
1884 - 9999
pre
Överluleå 258201001
1831 - 1883