Edsberg

Forkod
188023
Namn
Edsberg
Alias
Kälkesta, Riseberga
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
  • 1961 Edsberg och Hackvad, 1962-1985 Edsberg, Hackvad och Kräcklinge, 1986- Edsberg, Hackvad, Kräcklinge och Tångeråsa.
Husförhörslängd
1746-.

Administrativ historik

Namn
Edsberg
Geo-id
188023000
Tid
0 - 9999