Allhelgona

Forkod
58605
Namn
Allhelgona
Län
Östergötlands
Pastorat
medeltiden eget, 1500-talet- Skänninge.
Husförhörslängd
1760-.
Arkiv
födelser före 1842 har antecknats i Skänninges böcker.

Administrativ historik

Namn
Allhelgona (e-län)
Geo-id
58605000
Tid
0 - 9999