Edshult

Forkod
68607
Namn
Edshult
Län
Jönköpings
Pastorat
-1961 Hult, 1962- Höreda.
Husförhörslängd
1806-.

Administrativ historik

Namn
Edshult
Geo-id
68607000
Tid
0 - 9999