Edsleskog

Forkod
158507
Namn
Edsleskog
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1643 Edsleskog, Fröskog, Laxarby, Mo och Åmål, 1643-04-01-1655 Edsleskog, Mo, Fröskog, Laxarby, Åmåls landsförsamling och Åmåls stadsförsamling, 1655-1916 Edsleskog, Fröskog, Laxarby och Mo, 1916-05-
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Edsleskog
Geo-id
158507000
Tid
0 - 9999