Edsvära

Forkod
166032
Namn
Edsvära
Indelning
1552 införlivat del av Borga, efter 1552 införlivat Balltorp.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Norra Vånga, 1962-Kväntim.
Husförhörslängd
1737-

Administrativ historik

Namn
Edsvära
Geo-id
166032000
Tid
0 - 9999