Edum

Forkod
166000
Namn
Edum
Indelning
efter 1555 uppgått i Larv.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Larv.