Eftra

Forkod
138207
Namn
Eftra
Län
Hallands
Pastorat
-1564 Eftra och Slöinge, 1564- Slöinge.
Husförhörslängd
1790-

Administrativ historik

Namn
Eftra
Geo-id
138207000
Tid
0 - 9999