Eggvena

Forkod
156602
Namn
Eggvena
Län
Älvsborgs
Pastorat
Herrljunga.
Husförhörslängd
1790-

Administrativ historik

Namn
Eggvena
Geo-id
156602000
Tid
0 - 9999