Ek

Forkod
168009
Namn
Ek
Län
Skaraborgs
Pastorat
till början av 1400-talet möjligen eget, sedan -1504 Ekby, 1504-1623 Ullervad, 1623-1873 Mariestad, 1874(beslut 1867-12-20) Ullervad.
Husförhörslängd
1816-.

Administrativ historik

Namn
Ek
Geo-id
168009000
Tid
0 - 9999